ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Văcăreni    

Situaţia demografică       

   Evoluţia numărului de locuitori ai comunei Văcăreni în perioada 1925-2011. Mişcarea naturală a populaţiei este reprezentată de o serie de fenomene demografice, precum: natalitatea ,  mortalitatea generală, mortalitatea infanmtilă şi bilanţul natural al populaţiei.

Anul Nr. de locuitori
1925 1951
1966 2161
1971 2253
1991 2331
2000 2667
2011 2357


   Natalitatea reprezintă numărul total de noi-născuţi, înregistrat la mia de locuitori pe un an. Pentru comuna Văcăreni, în perioada 2001-2006 valoarea medie a natalităţii a fost de 26,3‰.  În anul 2001 s-a înregistrat cea mai mare valoare a natalităţii  27,1‰, pentru ca în anul 2005, valoarea acesteia să scadă la  15,6‰ (aceasta fiind cea mai mică valoare înregistrată din perioada studiată), iar în următorii ani natalitatea a crescut la 17,8 ‰ în 2001 şi s-a menţinut în jurul acestei valori până în 2003.
  
Denumire 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Născuţi vii 35 32 29 30 21 28
Născuţi morţi - - - 1 - 2
Decedaţi – total 43 35 38 26 44 32
Decedaţi sub 1 an - - - 1 - -

   Fluxul de populaţie a fost mai mare în primii ani de după 1975 şi caracterizat printr-o mişcare accentuată a populaţiei, încă de la începutul acestei perioade cu plecări din localitate către  oraşul Galaţi, dar între  1990-2000 se constată o descreştere a acestui fenomen, ceea ce poate indica o potenţială stabilitatea a populaţiei în teritoriu, în ultimii ani.
   Strategia de dezvoltare a Comunei Văcăreni, planificată pentru următorii 20-25 de ani prevede o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă aşa încât se estimează o creştere semnificativă a numărului de locuitori ai comunei. Spre deosebire de alte comunităţi rurale din Romînia, în Comuna Văcăreni nu s-a înregistrat fenomenul de migrare masivă către străinătate în scopul găsirii unui loc de muncă mai bine plătit. Aici acest fenomen este sporadic sunt plecaţi să muncească aproximativ 20 de familii, iar dinamica acestui fenomen stagnează în ciuda trendu-lui general.      p1-  admin, 09-02-2012   


    

Ocuparea populaţiei       
Domenii de activitate Număr de locuitori Văcăreni
Agricultura 300
Piscicultură 1
Industrie prelucrătoare 150
Construcţii 50
Comerţ 30
Învăţământ 24
Sănătate si asistenta sociala 25
Posta/telecomunicatii 8
Administratie publică 20
Cultură 2


p2-  admin, 06-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate