ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site: Educaţie >>> Şcoala şi elevii

  Şcoala şi elevii  


    

Educaţie       

Număr de şcoli: 1, cu 8 săli de clasă, 2 laboratoare Personal: 24, din care 20 cadre didactice, 1 personal didactic auxiliar, 3, personal nedidactic; 5 navetisti. Elevi, total 215, din care 115, la clasele I-IV, 100 la clasele V-VIII Grădiniţe de copii : 1

HOTĂRÂREA NR. 5/31.01.21013 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza UAT Comuna Văcăreni pentru anul şcolar 2013-2014


Art. 1 Pentru anul şcolar 2013 – 2014 la nivelul UAT Comuna Văcăreni se aprobă funcţionarea unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, identificată după cum urmează:
Denumirea unităţii de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Localitatea: VĂCĂRENI
Niveluri de şcolarizare: PRESCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL
Adresa: Str. Ştiinţei, nr. 10
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea, Primarului Comunei Văcăreni, Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, Şcolii Gimnaziale Văcăreni şi va fi adusă la cunoştinţă publică.Şcoala cu clasele I-VIII Văcăreni


p1-  admin, 07-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate