ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analza SWOT pe domenii de activitate a comunei Văcăreni       

1.Infrastructura locala de transport


Puncte tari

Puncte slabe

-DE 87 care traverseaza comuna Vacareni in stare buna;
-transportul public care face legatura comunei cu orasele Tulcea si I C Bratianu-Galati si Macin –Braila satisfacator
-unele drumuri stradale reabilitate

-drumuri stradale in  comuna  in stare proasta,unele inundabile in caz de intemperii;
-lipsa rigolelor pentru colectarea apelor pluviale;
-lipsa fondurilor financiare

Oportunitati

Amenintari

-programe cu fonduri nerambursabile pentru reabilitarea strazilor
PNDR-Axa 3,Masura 322;
-programe judetene pentru modernizarea drumurilor.

-afectarea cladirilor de interes public si  gospodariilor locuitorilor expuse traficului pe DE 87 ,datorat masinilor de tonaj greu si lipsei limitatoarelor de  viteza.

2.Utilitati publice


Puncte tari

Puncte slabe

-exista infrastructura pentru alimentarea cu apa in comuna extinsa si modernizata;
-infrastructura si servicii de energie electrica satisfacator si iluminat public modernizat(lampi economice)?
-exista o statie de epurare (dar care nu satisface necesitatile comunei)

-lipsa canalizarii si statiilor de epurare in comuna;
-lipsa fondurilor financiare;
-nu exista infrastructura pentru gaze naturale;
-iluminat public deficient pe unele strazi;
-debit in sistemul de alimentare cu apa insuficient necesitate forari  puturi si pompe apa;
-program de alimentare cu apa nesatisfacator;.
-lipsa infrastructura alimentare cu gaze.

Oportunitati

Amenintari

-programe cu fonduri nerambursabile pentru reabilitare-extindere sistem de alimentare cu apa,canalizare si statie de epurare comunale –PNDR Axa 3,Masura 322;
-politici  nationale si judetene pentru sustinerea dezvoltarii ,realizarii infrastructuraii de apa si canalizare
-posibilitatea racordarii la reteaua de alimentare cu gaze naturale.

-limitarea surselor de finantare pentru programe de infrastructura.

 

3.Mediu


Puncte tari

Puncte slabe

-zona nepoluata pe teritoriul comunei Vacareni;
-resurse  naturale,potential biodiversitate;
-exista serviciu de salubrizare organizat in comuna si programe de ecologizare ;
-exista tomberoane pentru colectarea deseurilor;
-transportul la rampa de gunoi a deseurilor se realizeaza de catre o firma specializata(denumire….
-exista un buldoexcavator in dotarea primariei cu care se realizeaza diverse lucrari;
-Reabilitare islaz si ravene /program mediu an 2006;
-PT imbunatatire calitatii mediului prin amenajare spatii verzi si aliniamente plantate;
- P T Impadurire terenuri degradate si neagricole.

-spatii de depozitare insuficiente;
-colectarea deseurilor pe unele strazi insuficienta  ;
-lipsa fondurilor financiare pentru sustinerea activitatii de salubrizare si protectia mediului;
-nu se realizeaza colectarea selectiva a deseurilor ;
- personal insuficient pentru activitatea de salubrizare;
-lipsa de educatie a locuitorilor care arunca gunoi in locuri nepermise;
-neaplicarea sanctiunilor de catre autoritatile locale pentru incalcarea reglementarilor privind protectia mediului
-calitatea apei necorespunzatoare
(are nitriti)
-existenta zonelor care necesita impaduriri si indiguiri(denumire…..)
- existenta zonelor poluate terenuri care necesita ecologizare(denumire…..)

Oportunitati

Amenintari

-existenta programelor pentru conservarea mediului si biodiversitatii –PNDR Axa 2,Masuri 212,213,214,221,223,224;
-acces sporit la programele de finantare  a protectiei mediului prin intermediul fondurilor  structurale de coeziune;
-politici  nationale si judetene pentru protectia mediului;
- includere in reteaua europeana Natura 2000;
-Plan de actiune  pentru conservarea biodiversitatii si dezvoltare durabila -PACBDD Muntii Macinului

-limitarile legislative privind numarul de personal angajat in institutiile publice;
-impactul diferitelor boli asupra faunei;
-destabilizarea microclimatelor,ca o consecinta a schimbarilor climatice
(incalzirea globala)
-riscul inundatiilor;
-mentalitatea de indiferenta a populatiei fata de protectia mediului(turisti care vin in weechend la picnic);
-dificultati in sustinerea costurilor de investitie a proiectelor majore in domeniul infrastructurii de mediu;
-lipsa educatiei ecologice a cetatenilor;
-riscul cresterii taxei da salubrizare datorat costurilor de  transport la rampa a deseurilor si recuperarii costurilor de investitii in infrastructura.

4.Sanatate si asistenta sociala


Puncte tari

Puncte slabe

-dispensar uman si asistenta medicala;
- 2 farmacii umane;
-asistenta sociala la nivelul UAT,acordarea de ajutoare sociale,asigurare asistenti sociali sau indemnizatii pentru persoane cu handicap,monitorizarea persoanelor sarace si aflate in dificultate cu multi copii

-nu este asigurata asistenta sociala pentru persoanele in varsta,copii la nivel de comuna;
-cladirile in care se desfasoara activitatea de asistenta medicala necesita renovari;
-nu exista dispensar si farmacie veterinara;
-lipsa fondurilor financiare pentru asigurarea asistentei medicale si asistentei sociale la un nivel decent(dotari,amenajari dispensare,ingrijire  batrani la domiciliu)
-lipsa locurilor de munca.

Oportunitati

Amenintari

-existenta programelor pentru asistenta sociala,persoane varstnice;
-programe pentru infrastructura sociala PNDR, Axa 3,Masura 322

-subfinantarea sistemului de sanatate si asistentei sociale;
-cresterea numarului de familii sarace care necesita asistenta sociala;
- efectele poluarii aerului,apei,solului asupra starii de sanatate;
-incidenta bolilor transmisibile si a bolilor cronice;
- riscul aparitiei epidemiilor  datorat lipsei educatiei sanitare;
-mentinera gradului de saracie pentru anumite categorii de populatie si lipsa clasei de mijloc

5.Cultura si educatie


Puncte tari

Puncte slabe

- este asigurata infrastructura pentru educatie in localitate,dotarile sunt corespunzatoare,scoala reabilitata;
- exista sala de sport in cadrul scolii sau comuna;
-este asigurat personal calificat in invatamant;
-participarea elevilor la olimpiade si activitati extrascolare pentru protectia mediului;
-biserica;
- biserica din  ….. in curs de reabilitare;
-respectarea sarbatorilor religioase,a hramului Sf.…….
- exista formatii artistice foarte active pentru promovarea  traditiilor si obiceiurilor,a mostenirii culturale(colinde );
- sunt promovate produsele traditionale;
- exista sarbatoarea satului si activitati pentru promovarea comunei;
-teren de sport amenajat si echipa de fotbal activa ?;
-biblioteca functionabila,
-Camin cultural in care se desfasoara diverse activitati,intruniri;
-PT pentru construire gradinita

 

-biserica necesita reparatii;
-lipsa gradinitei;
-lipsa parc si loc de joaca pentru copii.

Oportunitati

Amenintari

 

-donatii si sponsorizari pentru activitati culturale,sportive;
-existenta programelor pentru invatamant si cultura.

-subfinantarea fondului  de salarii si legislatia nemotivanta pentru cadrele didactice determina orientarea spre alte domenii,emigrarea  in strainatate ;
-mediul social determina atitudinea negativa a noilor generatii fata de educatie,cultura,pentru citit si studiu;

 

6.Turism si agroturism


Puncte tari

Puncte slabe

-cadru natural,potential biodiversitate,flora si fauna,parte a Parcului National Muntii Macinului si suprapunerea a trei tipuri de arii protejate;
-potential pentru pescuitul sportiv;
-gastronomie traditionala specifica( preparate din peste)
-  obiectiv de turism religios  comuna dispune de Cetatea Dinogetia, la 4 km distantă;
-potential turistic de mare valoare, la  12 km de Luncavita se afla Rezervatia Stiintifica Valea Fagilor( relict tertiar al codrilor seculari ce acopereau odata Dobrogea. Aici se remarca prezenta fagului dobrogean cu dimensiuni si calitati fizice impresionante, in amestec cu carpenul si teiul argintiu);

-insuficienta fondurilor financiare a locuitorilor pentru realizarea infrastructurii turistice;
-lipsa infrastructurii de canalizare;
-practicarea turismului nu reprezinta o sursa de venit la bugetul local
(neinregistrarea activitatilor de cazare);
-nu exista pensiuni in comuna.
-nu exista un punct de informare turistica si  promovarea comunei pentru atragerea turistilor;

Oportunitati

Amenintari

-programe cofinantate de Administratia Fondului Pentru Mediu;
-existenta programelor pentru turism si agroturism -PNDR Axa 3,Masuri 313,322;
-existenta programelor pentru conservarea biodiversitatii –PNDR(care sunt si pentru agricultura si mediu);
-strategii ale Judetului Tulcea  si plan de actiuni a APNMM pentru dezvoltarea turismului in Muntii Macinului;
-promovarea comunei si atragerea investitorilor straini;
-realizarea de parteneriate public-private in scopul promovarii turismului durabil;
-posibilitatea dezvoltarii de miniporturi turistice.

-concurenta localitatilor invecinate-Luncavita,parte a Parcului  National Muntii Macinului;
-poluarea in zona …….. poate afecta activitatea turistica;
-aparitia unor epidemii sau epizootii;
-subestimarea importantei pregatirii de specialitate in turism;
-degradarea/distrugerea patrimoniului natural;
-insuficienta  folosire a oportunitatilor de dezvoltare a turismului rural.
-impunerea noilor norme sanitare,care limiteaza accesul produselor traditionale in agroturism.

 

7.Agricultura


Puncte tari

Puncte slabe

-arendarea si lucrarea comasata in marea majoritate a terenurilor de catre societati agricole , in special cereale,plante tehnice;
-conditii favorabile practicarii agriculturii care permit diversificarea culturilor;
-zootehnie( in special oi),apicultura ,piscicultura dezvoltate;

-insuficienta fondurilor financiare  pentru practicarea unei agriculturi intensive(tratamente fito-sanitare,
ingrasaminte);
-lipsa infrastructurii de irigatii;
-dotare tehnica scazuta si de slaba calitate;
-lipsa centrelor de colectare a legumelor,fructelor si produselor animaliere-carne,lapte ;
-populatia are un nivelul de calificare-cunostinte, precar in domeniul agriculturii ;
-lipsa asociatiilor crescatorilor de animale
-competitivitate si eficienta scazuta.

Oportunitati

Amenintari

-existenta programelor pentru agricultura-PNDR Axa1,Masuri 112,113,141,121,125;
-Proiect co-finantat prin Fondul European pentru Pescuit din POP,Axa 5.Masura 5.1
,,Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala  integrata a zonelor pescaresti’’ in care este inclusa Vacareni;
-diversificarea productiei agricole,culturi pentru biocombustibili(rapita,soia);
-integrarea dezvoltarii agriculturii in PACUE;
-cultivarea plantelor medicinale.

-concurenta produselor ecologice
-capacitate slaba de absorbtie a fondurilor UE;
-schimbarile climatice;
-calamitatile naturale;
-dificultati in accesarea creditului agricol;
-orientarea fortei de munca spre celelalte sectoare mai rentabile;
-pierderea raselor de animale si soiurilor  traditionale datorata eficientei scazute.

 

8.Alte activitati economice


Puncte tari

Puncte slabe

-silvicultura dezvoltata;
-industrie confectii dezvoltata.

-insuficienta fondurilor financiare  pentru dezvoltare economica;
-lipsa spiritului intreprinzator al populatiei;
-majoritatea activitatilor desfasurate sunt cu caracter comercial;
-lipsa unei coordonari in atragerea investitorilor;
-poduse de cariera neeexploatate-granit.

Oportunitati

Amenintari

-existenta programelor pentru dezvoltare locala-PNDR Axa 1,Masuri 123,142,122,123, Axa 3,Masura 312;
-interesul investitorilor pentru resursele disponibile……
-programe guvernamentale si europene de stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici;
-oportunitati de dezvoltare a energiei
solare,eoliene;

 

-capacitate slaba de absorbtie a fondurilor UE;
-dificultati in accesarea creditelor;
-criza economica;
-schimbarile legislative;
-fiscalitatea excesiva;
-cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la start-up

 

9.Administratia publica si implicarea civica


Puncte tari

Puncte slabe

-strategii de dezvoltare locala in curs de elaborare;
-personal cu experienta ,calificat;
- constituirea CDSE-participarea civica si dezvoltarea abilitatilor de elaborare si implementare a strategiilor de dezvoltare durabila ;
-exista serviciu voluntar pentru situatii de urgenta dotat cu motopompa  si pichet mobil;
-transparenta in luarea deciziilor;
-membra a ADDJ, ACR Filiala Tulcea,colaborari cu comune si orase vecine  pentru diverse proiecte:Luncavita,Jijila,Macin;
-adresa e-mail,
-participarea cetatenilor la adunarile publice;
.

-insuficienta fondurilor financiare  pentru a sustine cofinantarea proiectelor de dezvoltare;
-personal insuficient pentru unele activitati ;
-nu exista sistem informatic integrat in administratia locala;
-dotarea materiala precara a SVSU ?;
-paza si ordinea nesatisfacatoare
- nu  exista un centru de informare al cetatenilor  unde se desfasoara activitati
de informare;
-nu exista asociatii neguvernamentale;
-paza si ordinea deficitare.

Oportunitati

Amenintari

-existenta programelor pentru dezvoltarea capacitatii administrative,perfectionarea resurselor umane din administratia locala;
-programe PNDR Axa 3,Masura 341, Axa 4,Masuri 411,412.413,4.21,431-1,431-2

-capacitate slaba de absorbtie a fondurilor UE;
-schimbarile legislative;
-lipsa motivarii personalului din administratie datorat legii salarizarii;
-limitarea numarului de posturi in administratia locala;

10.Capitalul social


Puncte tari

Puncte slabe

 -forta de munca disponibila relativ ieftina;
-participarea la cursuri de formare profesionala organizate de AJOFM;
-accesul la invatamantul liceal,universitar  (apropierea de orasele Galati si Tulcea)

-migrarea fortei de munca catre mediul urban sau emigrarea in strainatate;
-lipsa personalului calificat pentru activitati de turism , agroturism si agricultura;
-lipsa de loturi pentru case acordate de catre administratia locala pentru atragerea tinerilor in comuna;

Oportunitati

Amenintari

-programe de calificare, recalificare derulate prin AJOFM;
- programe pentru calificare,formare profesionala,in sector agroalimentar si forestier-PNDR Axa 1 Masuri 111,143,114.

 

 -rata crescuta a somajului;
-liberalizarea circulatiei fortei de munca in spatiul European;
-reducerea ponderii populatiei active in totalul populatiei.

 

 p1-  admin, 06-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate