ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VACARENI
 
Str. Principala, nr. 111, cod postal 827125; tel: 0240541539; fax: 0240541539; e-mail: primariavacareni@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Vacareni: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotarare Impozite si Taxe Locale 2012 1 Topa Ion Secretar 133150320012-03-2012
2 HOTÂRĂREA NR. 6/05.07.2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Văcăreni, Judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
3 HOTÂRĂREA NR. 5/05.07.2012 privind constatarea rezultatului validării mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Văcăreni a Domnului Severin Alexandru 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
4 HOTÂRĂREA NR. 4 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Văcăreni 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
5 HOTÂRĂREA NR. 3 privind constituirea Consiliului Local Văcăreni, Judeţul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
6 HOTĂRÂREA NR. 21/30.08.2012 privind atribuirea denumirii „ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI” unităţii de învăţământ preuniversitar de stat din Localitatea Văcăreni, Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
7 HOTĂRÂREA NR. 20/30.08.2012 privind aprobarea Manualului de proceduri aplicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale către beneficiari de către Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Comunei Văcăreni 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
8 HOTĂRÂREA NR. 18/30.08.2012 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2012-2014 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
9 HOTĂRÂREA NR. 17/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Comunei Văcăreni 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
10 HOTĂRÂREA NR. 17/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Comunei Văcăreni 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
11 HOTĂRÂREA NR. 16/30.08.2012 privind participarea Comunei Văcăreni la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
12 HOTĂRÂREA NR. 15/26.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III – 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
13 HOTĂRÂREA NR. 14/26.07.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala cu Clasele I-VIII Văcăreni pentru luna iunie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
14 HOTĂRÂREA NR. 13/26.07.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala cu Clasele I-VIII Văcăreni pentru luna mai 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
15 HOTĂRÂREA NR. 12/26.07.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala cu Clasele I-VIII Văcăreni pentru luna aprilie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
16 HOTÂRĂREA NR. 11/26.07.2012 privind completarea Consiliului Local al Comunei Văcăreni, Judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
17 HOTĂRÂREA NR. 9/05.07.2012 privind alegerea Viceprimarului Comunei Văcăreni, Judeţul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
18 HOTÂRĂREA NR. 8/05.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
19 HOTĂRÂREA NR. 7/05.07.2012 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
20 HOTÂRĂREA NR. 10/26.07.2012 privind constatarea rezultatului validării unui mandat de consilier local al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
21 HOTÂRĂREA NR. 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local Văcăreni 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
22 HOTĂRÂREA NR. 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor Comisiei de validare a Consiliului Local Văcăreni 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134687880006-09-2012
23 HOTĂRÂREA NR. 31/29.11.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna septembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
24 HOTĂRÂREA NR. 30/11.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul IV – 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
25 HOTĂRÂREA NR. 29/31.10.2012 pentru modificarea anexei nr. 2 din HCL Văcăreni nr. 22/30.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III - 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
26 HOTĂRÂREA NR. 26/31.10.2012 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu în suprafaţă de 15,75 mp situat în incinta clădirii Dispensar uman Văcăreni 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
27 HOTĂRÂREA NR. 25/31.10.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna august 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
28 HOTĂRÂREA NR. 24/31.10.2012 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunelor semnatare 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
29 HOTÂRĂREA NR. 23/30.09.2012 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Văcăreni 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
30 HOTĂRÂREA NR. 22/30.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III – 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
31 HOTĂRÂREA NR. 33/29.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul IV – 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
32 HOTĂRÂREA NR. 32/29.11.2012 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna octombrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
33 HOTĂRÂREA NR. 28/31.10.2012 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III, 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135750960007-01-2013
34 HCL 1/2013 Privind impozitele si taxele locale 2013 2 Topa Ion Secretar 136182960026-02-2013
35 HCL 1/2013 Anexa-Tabloul cuprinzand valorile impozabile 2013 2 Topa Ion Secretar 136182960026-02-2013
36 organigrama Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Văcăreni nr. 26/12.08.2010 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
37 TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
38 HOTĂRÂREA NR. 1/31.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
39 HOTĂRÂREA NR. 2/31.01.2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Comunei Văcăreni pe anul 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
40 PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
41 HOTĂRÂREA NR. 3/31.01.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
42 PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
43 HOTĂRÂREA NR. 4/31.01.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
44 HOTĂRÂREA NR. 5/31.01.21013 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza UAT Comuna Văcăreni pentru anul şcolar 2013-2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
45 ACT ADIŢIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE Nr. 2504/3 din 04.12.2002 S.C. VICTORIA TRADING S.R.L. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
46 HOTĂRÂREA NR. 6/31.01.2013 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de concesiune nr.2504/3 din 04.12.2002 încheiat între Consiliul Local Văcăreni şi SC VICTORIA TRADING SRL 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
47 HOTĂRÂREA NR. 7/31.01.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136260720007-03-2013
48 HOTĂRÂREA NR. 13/31.03.2013 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
49 HOTĂRÂREA NR. 10/31.03.2013 privind aprobarea înfiinţării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin şi participarea la constituirea capitalului social 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
50 HOTĂRÂREA NR. 9/31.03.2013 privind modificarea anexei nr. 3 din HCL Văcăreni nr. 26/31.10.2012 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu în suprafaţă de 15,76 mp situat în incinta clădirii Dispensar uman Văcăreni 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
51 HOTĂRÂREA NR. 8/31.03.2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Văcăreni 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
52 Hotararea nr 12 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Vacareni, judetul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
53 Hotararea nr 11 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vacareni pentru anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136666440023-04-2013
54 HOTĂRÂREA NR. 14/30.04.2013 privind stabilirea cuantumului burselor şi numărul acestora ce se vor acorda elevilor de la Şcolala Gimnazială Văcăreni în anul şcolar 2012-2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136908360021-05-2013
55 Anexa la HCL 15/2013 - Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul I 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136908360021-05-2013
56 HOTĂRÂREA NR. 16/30.04.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna ianuarie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136908360021-05-2013
57 HOTĂRÂREA NR. 17/30.04.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna februarie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136908360021-05-2013
58 HOTĂRÂREA NR. 18 din 30.05.2013 privind aprobarea realizării proiectului “Implementarea la nivelul judetului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments, si e-guvernare precum si a asigurarii conexiunilor la broadband” 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
59 HOTĂRÂREA NR. 19 din 30.05.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor şi actelor administrative normative ale autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. Comuna Văcăreni 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
60 HOTĂRÂREA NR. 20 din 30.05.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru lunile martie şi aprilie 2013 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
61 Hotararea nr. 21 din 18 iulie 2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vacareni pe trimestrul III 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
62 HOTĂRÂREA NR. 22 din 24.07.2013 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
63 Hotararea nr. 23 din 24 iulie 2013 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale UAT Comuna Vacareni 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
64 Hotararea nr. 24 din 24 iulie 2013 privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137841480006-09-2013
65 Hotararea nr 25/ 29.08.2013 privind virarea de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul in cadrul bugetului local al Comunei Vacareni pe trim III 2013 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137945160018-09-2013
66 HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si private a Comunei Vacareni, judetul Tulcea. 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137945160018-09-2013
67 HOTARAREA NR. 32/28.11.2013 privind aprobarea execuliei bugetului local al Comunei Vacareni pe trimestrullll, 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
68 HOTARAREA NR. 33/28.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vacareni pe trimestrul lV 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
69 HOTĂRÂREA NR. 1/10.01.2014 privind acoperirea deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Văcăreni în sumă de 24 mii lei din excedentul anului precedent 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
70 HOTĂRÂREA NR. 27/24.10.2013 privind stabilirea modului de facturare şi citire a apometrelor de către personalul serviciului de alimentare cu apă 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
71 HOTĂRÂREA NR. 28/24.10.2013 privind stabilirea unei taxe de salubrizare 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
72 HOTĂRÂREA NR. 29/24.10.2013 privind stabilirea criteriilor de selecţie pentru funcţiile de administrator Cămin Cultural şi administrator Sala de sport 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
73 HOTĂRÂREA NR. 30/24.10.2013 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni Consiliul 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
74 HOTĂRÂREA NR. 31/28.11.2013 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
75 HOTĂRÂREA NR. 34/28.11.2013 privind desemnarea Domnului Neagu Georgel în calitate de agent de inundaţii la nivelul UAT Comuna Văcăreni 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
76 HOTĂRÂREA NR. 36/27.12.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna septembrie 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
77 HOTĂRÂREA NR. 37/27.12.2013 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna octombrie 2013 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
78 HOTĂRÂREA NR. 39/27.12.2013 privind validarea majorării bugetului local al Comunei Văcăreni prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 16,54 mii lei în vederea achitării unor plăţi restante 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
79 HOTĂRÂREA NR. 40/27.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
80 HOTĂRÂREA NR. 41/27.12.2013 privind aprobarea Planului de acţiuni şi măsuri care se întreprind la nivelul UAT Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea pe perioada sezonului rece 2013-2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
81 HOTĂRÂREA NR. 42/27.12.2013 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza U.A.T. Comuna Văcăreni pentru anul şcolar 2014-2015 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
82 HOTĂRÂREA NR. 43/27.12.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Văcăreni în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Văcăreni 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
83 HOTARAREA NR.13/27.03.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
84 HOTARAREA NR.14/27.03.2014 privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile ce fac parte din domeniul privat al Comunei Vacareni, Judetul Tulcea 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
85 HOTĂRÂREA NR. 9/27.03.2014 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna decembrie 2013 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
86 HOTĂRÂREA NR. 10/27.03.2014 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna ianuarie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
87 HOTĂRÂREA NR. 11/27.03.2014 privind încetarea contractului de închiriere nr. 460/23.06.2009 încheiat între Primăria Comunei Văcăreni şi SC Interaction Blue SRL 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
88 HOTĂRÂREA NR. 12/27.03.2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu în suprafaţă de 15,17 mp situat în incinta clădirii Dispensar uman Văcăreni 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139750920015-04-2014
89 HOTĂRÂREA NR. 15/30.04.2014 privind constatarea încetării calităţii de reprezentant al Consiliului Local Văcăreni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Văcăreni a Domnului Roşu Constantin-Iordan 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
90 HOTĂRÂREA NR. 16/30.04.2014 privind stabilirea unei taxe de salubrizare pentru persoanele juridice 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
91 HOTĂRÂREA NR. 17/30.04.2014 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna februarie 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
92 HOTĂRÂREA NR. 18/30.04.2014 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna martie 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
93 HOTĂRÂREA NR. 19/22.05.2014 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
94 Hotararea nr 20 - rectificare buget 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140122440028-05-2014
95 HOTĂRÂREA NR. 21/26.06.2014 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna aprilie 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140787720013-08-2014
96 HOTĂRÂREA NR. 22/26.06.2014 privind organizarea Serviciului public de alimentare cu apă din Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140787720013-08-2014
97 HOTARAREA NR. 23/29.06.2014 privind rectificarea bugelului local al Comunei Vacareni pe trimestrul ll 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140787720013-08-2014
98 HOTARAREA NR. 24/31.07.2014 privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Vacareni pe trimestrul ll, 2014 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140787720013-08-2014
99 REGULAMENT al serviciului public de salubrizare din orasul Macin si comunele partenere 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
100 HOTĂRÂREA NR. 1/29.01.2015 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare în Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
101 HOTĂRÂREA NR. 2/29.01.2015 privind delegarea gestiunii şi atribuirea contractului public de salubrizare către SC ECOSALTECH SA Măcin 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
102 HOTĂRÂREA NR. 3/29.01.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
103 HOTĂRÂREA NR. 4/29.01.2015 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza U.A.T. Comuna Văcăreni pentru anul şcolar 2015-2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
104 HOTĂRÂREA NR. 5/29.01.2015 privind majorarea nivelului cotizaţiei UAT Comuna Văcăreni datorate Filialei Tulcea a A.C.O.R. – Departamentul Administrativ 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
105 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE - 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
106 HOTĂRÂREA NR. 6/29.01.2015 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
107 HOTĂRÂREA NR. 7/12.02.2015 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Comunei Văcăreni pe anul 2014 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
108 HOTĂRÂREA NR. 8/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
109 HOTĂRÂREA NR. 9/12.02.2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna decembrie 2014 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
110 HOTĂRÂREA NR. 10/26.02.2015 pentru completarea HCL Văcăreni nr. 6/29.01.2015 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
111 HOTĂRÂREA NR. 11/26.02.2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
112 HOTĂRÂREA NR. 12/26.02.2015 pentru modificarea HCL Văcăreni nr. 16/31.08.2012 privind participarea Comunei Văcăreni la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere” Tulcea 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
113 HOTĂRÂREA NR. 13/26.03.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
114 S T A T U T U L „Asociaţiei Intercomunitare Doctor George Vernescu” 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
115 HOTĂRÂREA NR. 14/26.03.2015 privind participarea U.A.T. Comuna Văcăreni la constituirea “Asociaţiei Intercomunitare Doctor George Vernescu” 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
116 HOTĂRÂREA NR. 15/26.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul I 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
117 HOTĂRÂREA NR. 16/26.03.2015 privind modificarea HCL Văcăreni nr. 8/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
118 HOTĂRÂREA NR. 17/26.03.2015 privind stabilirea taxelor speciale pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
119 HOTĂRÂREA NR. 18/26.03.2015 privind majorarea nivelului cotizaţiei UAT Comuna Văcăreni datorate Filialei Tulcea a A.C.O.R. – Departamentul Administrativ 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
120 HOTĂRÂREA NR. 19/30.04.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Văcăreni 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
121 HOTĂRÂREA NR. 20/30.04.2015 privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014 - 2020 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
122 HOTĂRÂREA NR. 21/30.04.2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru lunile ianuarie şi februarie 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
123 HOTĂRÂREA NR. 22/14.05.2015 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Văcăreni” Domnului Tomescu Dumitru 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
124 HOTĂRÂREA NR. 23/28.05.2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile – terenuri – proprietatea privată a Comunei Văcăreni 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
125 HOTĂRÂREA NR. 24/28.05.2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru lunile martie şi aprilie 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
126 HOTĂRÂREA NR. 25/28.05.2015 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Văcăreni” Domnului Ţăranu Sandi 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
127 HOTĂRÂREA NR. 26/08.06.2015 pentru adoptarea unor măsuri cu privire la utilizarea unor terenuri din islazul comunal - baltă 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
128 HOTĂRÂREA NR. 27/30.06.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
129 HOTĂRÂREA NR. 28/30.06.2015 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnaziale Văcăreni pentru luna mai 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
130 HOTĂRÂREA NR. 29/24.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
131 HOTĂRÂREA NR. 30/24.07.2015 privind majorarea nivelului cotizaţiei UAT Comuna Văcăreni datorate Filialei Tulcea a A.C.O.R. – Departamentul Administrativ 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
132 HOTĂRÂREA NR. 31/31.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
133 HOTĂRÂREA NR. 32/31.08.2015 privind desfăşurarea adunărilor publice la nivelul U.A.T. Comuna Văcăreni 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
134 HOTĂRÂREA NR. 33/30.09.2015 privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (P.O.A.D.) în anul 2015 la nivelul U.A.T.Comuna Văcăreni 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
135 HOTĂRÂREA NR. 34/30.09.2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Văcăreni în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Văcăreni pentru anul şcolar 2015-2016 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
136 HOTĂRÂREA NR. 35/30.09.2015 privind acordul pentru începerea procedurii de vânzare a unei suprafeţe de teren proprietatea privată a Comunei Văcăreni 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
137 HOTĂRÂREA NR. 36/29.10.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
138 HOTĂRÂREA NR. 37/29.10.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul III, 2015 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
139 HOTĂRÂREA NR. 38/29.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul IV, 2015 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
140 Anexă la Planul de acţiuni şi măsuri care se întreprind la nivelul UAT Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea pe perioada sezonului rece 2015-2016 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
141 HOTĂRÂREA NR. 39/29.10.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi măsuri care se întreprind la nivelul UAT Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea pe perioada sezonului rece 2015-2016 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
142 HOTĂRÂREA NR. 40/26.11.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul IV, 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
143 HOTĂRÂREA NR. 41/26.11.2015 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
144 HOTARAREA NR. 42/26.11.2015 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Văcăreni către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
145 HOTĂRÂREA NR. 43/29.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Văcăreni pe trimestrul IV, 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
146 T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
147 HOTĂRÂREA NR. 44/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
148 HOTĂRÂREA NR. 45/29.12.2015 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Văcăreni 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
149 HOTĂRÂREA NR. 46/29.12.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
150 PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
151 STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI VĂCĂRENI JUDEŢUL TULCEA 2014-2020 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
152 HOTĂRÂREA NR. 48/29.12.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Văcăreni, Județul Tulcea 2014-2020 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
153 HOTĂRÂREA NR. 49/29.12.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind concesionarea sau închirierea bunurilor imobile aflate în domeniul privat al Comunei Văcăreni, Judeţul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
154 HOTĂRÂREA NR. 47/29.12.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
155 HOTARAREA NR. 1/28.01.2016 pentru modificarea H .C.L. Vacareni nr. 44/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
156 HOTARAREA NR. 2128.01.2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vacareni pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
157 HCL 12 2016 intentie cumparare teren intravilan 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
158 HCL 13 2016 executie buget local trim I 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
159 HCL 14 2016 executie buget local trim II 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
160 HCL 15 2016 rectificare buget local trim III 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
161 HCL 16 2016 modificare HCL 9 gospodarirea comunala 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147069000009-08-2016
162 HOTĂRÂREA NR. 22/26.08.2016 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile ce fac parte din domeniul privat al Comunei Văcăreni, Judeţul Tulcea 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
163 HOTĂRÂREA NR. 18/26.08.2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului şi urbanismului 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
164 HOTĂRÂREA NR. 20/26.08.2016 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
165 HOTĂRÂREA NR. 17/26.08.2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor sem 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
166 HOTĂRÂREA NR. 19/26.08.2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
167 Hotararea nr 21 privind rectificarea bugetului - august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147302280005-09-2016
168 HOTĂRÂREA NR. 25/30.09.2016 privind apobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale U.A.T. Comuna Văcăreni, Judeţul Tulcea 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
169 HOTĂRÂREA NR. 24/30.09.2016 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădiri și teren în cazul persoanleor prevăzute de Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
170 HOTĂRÂREA NR. 26/30.09.2016 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
171 HOTĂRÂREA NR. 28/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Văcăreni în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Văcăreni pentru anul şcolar 2016-2017 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
172 HOTĂRÂREA NR. 23/30.09.2016 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Văcăreni 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147621960012-10-2016
173 HCL 6 25.02.2016 modalitatea de identificare beneficiari stimulente educationale 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
174 HCL 8 30.03.2016 aprobare retea scolara 2016-2017 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
175 HCL 13 27.04.2016 acord principiu elaborare doc proiect Construire gradinita Vacareni 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
176 HCL 14 27.04.2016 acord principiu elaborare doc proiect Modernizare drumuri agricole 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
177 HCL 15 27.04.2016 acord principiu elab doc proiect extindere alimentare cu apa canalizare 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
178 HCL 16 27.04.2016 acord principiu elaborare doc proiect centru sanitar 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
179 HCL 17 27.04.2016 acord principiu elaborare doc proiect perimetru ameliorare 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
180 HCL 18 27.04.2016 acord principiu elaborare doc proiect modernizare strazi 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
181 HCL 19 26.05.2016 Regulament gospodarire comunala 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147691080020-10-2016
182 HCL 1 26.01.2017 constatre incetare mandat consilier local Serban Petrica 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
183 HCL 2 26.01.2017 aprobare retea scolara 2017 2018 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
184 HCL 3 26.01.2017 inventar imobile domeniul privat al Comunei Vacareni 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
185 HCL 4 26.01.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
186 HCL 5 28.02.2017 validare mandat consilier local Gherghisan Marin 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
187 HCL 6 28.02.2017 completare Consiliul local Vacareni 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
188 HCL 7 28.02.2017 modificare Comisii de specialitate consiliu local 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
189 HCL 8 28.02.2017 act aditional contract Posta Romana 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
190 HCL 9 28.02.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
191 HCL 10 28.02.2017 majorare cotizatie ACOR dep administrativ 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
192 HCL 11 15.03.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
193 HCL 12 15.03.2017 aprobare DALI iluminat public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
194 HCL 13 15.03.2017 aprobare SF si ind tehnico economici centru sanitar 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
195 HCL 15 24.03.2017 aprobare buget local 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
196 HCL 15 24.03.2017 aprobare buget local 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
197 HCL 16 27.04.2017 aprobare cont executie buget local 2016 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
198 HCL 17 27.04.2017 executie buget local trim I 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
199 HCL 18 27.04.2017 majorare cotizatie ACOR urbanism 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149496840017-05-2017
200 HCL 1 26.01.2017 constatre incetare mandat consilier local Serban Petrica 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
201 HCL 2 26.01.2017 aprobare retea scolara 2017 2018 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
202 HCL 3 26.01.2017 inventar imobile domeniul privat al Comunei Vacareni 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
203 HCL 4 26.01.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
204 HCL 5 28.02.2017 validare mandat consilier local Gherghisan Marin 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
205 HCL 6 28.02.2017 completare Consiliul local Vacareni 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
206 HCL 7 28.02.2017 modificare Comisii de specialitate consiliu local 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
207 HCL 8 28.02.2017 act aditional contract Posta Romana 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
208 HCL 9 28.02.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
209 HCL 10 28.02.2017 majorare cotizatie ACOR dep administrativ 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
210 HCL 11 15.03.2017 elaborare doc proiect iluminat public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
211 HCL 12 15.03.2017 aprobare DALI iluminat public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
212 HCL 13 15.03.2017 aprobare SF si ind tehnico economici centru sanitar 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
213 HCL 14 24.03.2017 alegere presedinte sedinta consiliul local 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
214 HCL 15 24.03.2017 aprobare buget local 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
215 HCL 16 27.04.2017 aprobare cont executie buget local 2016 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
216 HCL 17 27.04.2017 executie buget local trim I 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
217 HCL 18 27.04.2017 majorare cotizatie ACOR urbanism 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
218 HCL 19 26.05.2017 incetare mandat consilier local Cernea Niculai 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
219 HCL 20 26.05.2017 aprobare Regulament finantari nerambursabile pt activitati nonprofit 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
220 HCL 21 26.05.2017 Regulament publicitate proiecte si acte normative 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
221 HCL 22 26.05.2017 elaborare doc proiect baza sportiva si parc in Com Vacareni 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
222 HCL 23 19.06.2017 validare mandat consilier local Mogos Ionel 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
223 HCL 24 19.06.2017 completare Consiliul local 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
224 HCL 25 19.06.2017 modificare comisii de specialitate Consiliul local 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
225 HCL 26 19.06.2017 aderare ADI apa canalizare 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
226 HCL 27 19.06.2017 implementare proiect Reabilitare Camin cultural 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
227 HCL 28 19.06.2017 implementare proiect Modernizare strazi 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
228 HCL 29 19.06.2017 implementare proiect Construire Gradinita 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149807880022-06-2017
229 HCL 30 29.06.2017 alegere presedinte de sedinta 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
230 HCL 31 29.06.2017 Program reducere poluare cu nitrati 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
231 HCL 32 29.06.2017 preluare cn concesiune CMI Surianu Raluca 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
232 HCL 33 29.06.2017 actualizare domeniul public Comuna Vacareni 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
233 HCL 34 20.07.2017 trecere imobil din domeniul privat in domeniul public 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
234 HCL 35 20.07.2017 actualizare inventar domeniul public 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
235 HCL 36 20.07.2017 actualizare domeniul privat 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
236 HCL 37 20.07.2017 implementare proiect Gradinita 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
237 HCL 38 20.07.2017 implementare proiect Camin cultural 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
238 HCL 39 31.07.2017 aprobare executie buget trim II 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
239 HCL 40 31.07.2017 rectificare buget local trim III 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
240 HCL 41 31.07.2017 stabilire salarii Primaria Vacareni 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150205320007-08-2017
241 HCL 42 31.08.2017 modificare hcl 32 2015 desfasurarea adunarilor publice 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150455880005-09-2017
242 HCL 43 31.08.2017 modificare hcl 13 2017 aprobare SF Centru sanitar 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150455880005-09-2017
243 HCL 44 31.08.2017 aprobare calendar activitati culturale 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150455880005-09-2017
244 HCL 45 31.08.2017 completare program achizitii 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150455880005-09-2017
245 HCL 46 28.09.2017 rectificare buget local pe trim III 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
246 HCL 47 28.09.2017 modificare hcl 13 construire centru sanitar 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
247 HCL 48 28.09.2017 aprobare SF construire baza sportiva si parc 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
248 HCL 49 28.09.2017 implementare proiect Construire baza sportiva 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
249 HCL 50 28.09.2017 elaborare doc proiect reabilitare sediu primarie 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
250 HCL 51 28.09.2017 trecere in dom public a unui teren ppt proiect Forare put 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
251 HCL 52 28.09.2017 aprobare plan iarna 2017 2018 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
252 HCL 53 28.09.2017 rep in Cons de administratie al scolii Vacareni 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
253 HCL 54 28.09.2017 completare hcl 38 PUZ parc eolian 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150715080005-10-2017
254 HCL 55 26.10.2017 alegere presedinte de sedinta 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150896520026-10-2017
255 HCL 56 26.10.2017 rectificare buget local trim IV 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150896520026-10-2017
256 HCL 57 26.10.2017 executie buget local trim III 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150896520026-10-2017
257 HCL 58 26.10.2017 aprobare cofinantare pt pregatire doc proiect apa si apa uzata 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150896520026-10-2017
258 HCL 59 26.10.2017 aprobare PUZ Construire ferma animale 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150896520026-10-2017
259 HCL 60 29.11.2017 rectificare buget local trim IV 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151294320011-12-2017
260 HCL 61 29.11.2017 doc proiect Scoala 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151294320011-12-2017
261 HCL 62 29.11.2017 diminuare cotizatiei ACOR Dep Administrativ 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151294320011-12-2017
262 HCL. 63 -11.12.2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Vacareni 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151363440019-12-2017
263 HCL 64 29.12.2017 rectificare buget trim IV 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
264 HCL 66 29.12.2017 completare program achizitii 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
265 HCL 67 29.12.2017 aprobare program achizitii publice 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
266 HCL 68 29.12.2017 abrogare art 1 hcl 18 2007 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
267 HCL 69 29.12.2017 stabilire consum mediu buldoexcavator 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
268 HCL 70 29.12.2017 aprobare plan actiuni si masuri de interes local 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
269 HCL 71 29.12.2017 aprobare retea scolara 2018 2019 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
270 HCL 72 29.12.2017 aprobare PUG si RLU Vacareni 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
271 HCL 65 29.12.2017 aprobare taxe impozite 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
272 HCL 1 08.01.2018 incheiere executie buget local 2017 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151553520010-01-2018
273 HCL 3 25.01.2018 act aditional contract inchiriere teren 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
274 HCL 4 25.01.2018 mandatare ADI Deseuri Tulcea 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
275 HCL 5 15.02.2018 alegere Presedinte de sedinta 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
276 HCL 6 15.02.2018 aprobare buget local 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
277 HCL 7 15.02.2018 majorare cotizatie ACOR Compartiment contabilitate 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
278 HCL 8 15.02.2018 reprezentant legal ADI Deseuri Macin 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
279 HCL 9 15.02.2018 mandat special ADI Apa canalizare Tulcea 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151916400021-02-2018
280 HCL 10 28.02.2018 modificare hcl 2 2018 concesionare islaz comunal balta 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
281 HCL 11 28.02.2018 Calendar activitati cultural artistice si sportive 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
282 HCL 12 28.02.2018 Plan ocupare functii publice 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151976880028-02-2018
283 HCL 2 2018 concesionare teren islaz balta 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
284 HCL 13 2018 completare inventar domeniul privat Vacareni 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
285 HCL 14 2018 modificare hcl 13 2017 SF Centru comunitar sanitar 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
286 HCL 15 2018 modificare act constitutiv SC Ecosaltech SA 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152244360031-03-2018
287 HCL 16 26.04.2018 executie buget local trim I 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
288 HCL 17 26.04.2018 modif HCL 12 2017 proiect iluminat public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
289 HCL 18 26.04.2018 modificare hcl 13 2017 pr centru sanitar 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
290 HCL 19 26.04.2018 majorare cotizatie ACOR urbanism 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
291 HCL 20 26.04.2018 cotizatie ACOR contabilitate 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
292 HCL 21 26.04.2018 trecere teren in domeniul public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
293 HCL 22 2018 aprobare PUZ Construire parc si amenajare parc 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
294 HCL 23 2018 aprobare numar maxim de posturi la nivelul UAT Com Vacareni 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152771400031-05-2018
295 HCL 24 10.07.2018 alegere presedinte sedinta Consiliul local 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153125640011-07-2018
296 HCL 25 10.07.2018 rectificare buget local trim III 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153125640011-07-2018
297 HCL 26 11.07.2018 trecere din domeniu privat in domeniul public a unui teren pt Construire baza sportiva 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153125640011-07-2018
298 HCL 36 27.09.2018 rectificare buget trim III 2018 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
299 HCL 37 27.09.2018 aprobare Plan iarna 2018 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
300 HCL 38 27.09.2018 modificare hcl 34 reziliere cn concesiune 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
301 HCL 39 27.09.2018 modificare cn concesiune islaz balta 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
302 HCL 42 29.11.2018 modificare hcl 13 2017 Centru comunitar sanitar 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154344240029-11-2018
303 HCL 43 29.11.2018 rectificare buget local trim IV 2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154344240029-11-2018
304 HCL 44 07.12.2018 rectficiare buget local trim IV 2018 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154413360007-12-2018
305 HCL 45 07.12.2018 completare hcl 11 2018 Calendar activit culturale 2018 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154413360007-12-2018
306 HCL 1 08.01.2019 incheierea exercitiului bugetar 2018 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
307 HCL 15 28.02.2019 aprobare organigrama si stat de functii 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155147760002-03-2019
308 HCL 16 28.02.2019 modif hcl 13 SF centru sanitar 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155147760002-03-2019
309 HCL 17 28.02.2019 mandat delegare gestiune serviciu salubritate 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155147760002-03-2019
310 HCL 18 28.03.2019 alegere presedinte sedinta 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
311 HCL 19 28.03.2019 delegare serviciu apa SC Aquaserv SA 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
312 HCL 20 28.03.2019 modif hcl 13 2017 Centru sanitar 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
313 HCL 21 28.03.2019 cerere transfer imobil din domeniul public al Statului Roman 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
314 HCL 22 28.03.2019 cotizatie anuala ACOR 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
315 HCL 23 28.03.2019 modif hcl 11 2019 cotizatie ACOR Administrativ 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
316 HCL 24 28.03.2019 revocare partiala hcl 49 2018 impozite taxe 2019 2019 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155372400028-03-2019
317 HCL 25 05.04.2019 alegere presedinte sedinta 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
318 HCL 27 10.04.2019 modif hcl 13 2017 Centru sanitar 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
319 HCL 26 05.04.2019 aprobare buget local 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155484360010-04-2019
320 HCL 48 29.08.2019 mandat special delegare serviciu salubrizare 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
321 HCL 47 29.08.2019 tranfer gratuit imobil Garda de Coasta 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
322 HCL 46 29.08.2019 aprobare deviz gaze naturale 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
323 HCL 45 29.08.2019 executie buget local trim II 2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
324 HCL 44 29.08.2019 executie buget local trim I 2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
325 HCL 43 29.08.2019 rectificare buget trim III 2019 2019 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156702600029-08-2019
326 HCL 58 31.10.2019 modificare hcl 54 2019 contract CMI Surianu Raluca 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157368240014-11-2019
327 HCL 57 31.10.2019 modificare hcl 31 2019 transfer E Distributie Dobrogea SA 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157368240014-11-2019
328 HCL 56 31.10.2019 indexare impozite si taxe 2020 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157368240014-11-2019
329 HCL 55 31.10.2019 rectificare buget trim IV 2019 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157368240014-11-2019
330 HCL 54 26.09.2019 modificare cn CMI Dr Surianu Raluca 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
331 HCL 53 26.09.2019 reprezentant cl in cons administratie scoala 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
332 HCL 52 26.09.2019 Plan actiune iarna 2019 2020 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
333 HCL 51 26.09.2019 aprobare organigrama si stat de functii 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
334 HCL 50 26.09.2019 aprobare contract tripartit deseuri 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
335 HCL 49 26.09.2019 revizuire ROF Consiliul local Vacareni 2019 09 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156944520026-09-2019
336 HCL 62 25.11.2019 demolare Salon dans Vacareni 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157463280025-11-2019
337 HCL 61 25.11.2019 actualizare deviz Gradinita 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157463280025-11-2019
338 HCL 60 25.11.2019 completare hcl 10 2019 Calendar activitati culturale 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157463280025-11-2019
339 HCL 59 25.11.2019 alegeere presedinte de sedinta 2019 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157463280025-11-2019
340 HCL 65 11.12.2019 mandatspecial ADI Deseuri Tulcea 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157679280020-12-2019
341 HCL 64 11.12.2019 stabilire impozite si taxe 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157679280020-12-2019
342 HCL 63 11.12.2019 rectificare buget local trim IV 2019 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157679280020-12-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Vacareni - Toate drepturile rezervate